0515 433 121

BIM-COÖRDINATIE

BIM-COÖRDINATIE

BIM-coördinatie is meer dan alleen het samenstellen van 3D-modellen en het verzamelen van knelpunten. Waarbij meerdere partijen samenkomen, denk je continu “gaat dit goed?”. Dat is integraal ontwerpen. Weten wie eisen gaat stellen en daar voor de ruimte creëren in het ontwerp. Op het juiste moment vragen stellen en/of daar de discussie voor faciliteren. Op een coöperatieve manier samenwerken met andere participanten en ze meenemen in de uitdagingen van het ontwerp.

Tijdens de ontwerpfase worden de 3D-modellen van de verschillende disciplines samengevoegd tot een coördinatiemodel.

De modellen worden getoetst aan de BIM-doelen en -toepassingen die zijn vastgelegd in het BIM Uitvoeringsplan.
Tevens wordt er gecontroleerd op conflicten tussen de modellen, de zogenaamde clashdetectie. De clashes worden geregistreerd en vastgelegd. Tijdens de BIM meetings worden de clashes en voortgang van de werkzaamheden besproken.

BIM-Coordinatie - Het4kant
Het4kant - BIM-Coordinatie
Het4kant - BIM-Coordinatie-2

Spreekt onze werkwijze u aan en wilt u meer weten over BIM-coördinatie voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Dit doen we bij Het4kant door in het BIM Uitvoeringsplan eisen te stellen aan de disciplinemodellen en te zorgen voor een duidelijke scope demarcatie. De disciplinemodellen worden opgezet conform de BIM basis ILS. Door een duidelijke structuur worden de verschillende modellen uitwisselbaar en goed te interpreteren. Tevens worden er duidelijke afspraken gemaakt over welke informatie door wie wordt aangeleverd en wanneer.

Met de periodiek aangeleverde disciplinemodellen wordt het coördinatiemodel samengesteld. In het coördinatiemodel worden de verschillende disciplinemodellen gecontroleerd op eventuele onderlinge knelpunten. De gevonden knelpunten of clashes worden geregistreerd en vastgelegd in een actielijst.

Tijdens de BIM reviewsessies worden de knelpunten en de voortgang van de werkzaam-heden besproken. De knelpunten worden samen met de opdrachtgever geagendeerd en door de opdrachtgever toegewezen aan de desbetreffende projectpartner.

Binnen de vele projecten die we de afgelopen jaren hebben mogen begeleiden, werd meermaals bevestigd dat het implementeren van BIM-coördinatie in de voedingsmiddelenindustrie aantoonbare voordelen biedt:

  • een gestroomlijnd ontwerpproces;
  • alle benodigde informatie in één integraal model;
  • verbeterde efficiëntie;
  • snellere besluitvorming;
  • kostenbesparing;
  • minder faalkosten;
  • een effectievere beheer van faciliteiten gedurende hun gehele levenscyclus.

Dit maakt BIM tot een waardevol instrument waarmee we continu streven naar innovatie en optimalisatie binnen deze sector.

Het4kant - BIM-Coordinatie

Spreekt onze werkwijze u aan en wilt u meer weten over BIM-coördinatie voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

MEER WETEN?

Spreekt onze werkwijze u aan en wilt u meer weten over BIM-coördinatie voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.