0515 433 121

ADVIES

adviES

Wij geven advies en assisteren bij het ontwikkelen en de realisatie van hygiënische gebouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende zoneringen voor voedselveiligheid en uiteraard de diverse logistieke concepten, zoals bijvoorbeeld:

 • producten,
 • personen,
 • verkeersstromen,
 • reststromen,
 • zones voor kabeltracés en leidingwerken.
Advisering - Het4kant

Daarnaast adviseren wij ook op het gebied van juiste detailleringen, materiaaltoepassingen en het om-, bij- en verbouwen op een in werking zijnde productielocatie.

Dit alles doen we bij Het4kant op een proactieve, functionele, praktische en pragmatische wijze. Projecten voeren we uit vanaf het initiatief van het project tot en met de oplevering en veelal ook nog daarna, in de gebruiksfase.

Enkele kernpunten binnen de werkzaamheden van Het4kant zijn:

 • EHEDG;
 • HACCP;
 • Voedselveiligheid;
 • Contaminatie;
 • Diverse logistieke stromen;
 • Verbouw in doorgaande productie omgeving;
 • Wet- en regelgeving;
 • Kostenraming in een vroeg stadium;
 • Nationaal en Internationaal.

Wilt u meer weten over advisering en wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over advisering, fabrieksmodellen en wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.